Icon Bogomateri Kazanskaya, hramovaya icon, 50x40 cm