Svyatoy Muchennik Fedor Stratilat, mernaya icon, 50x22cm